Back

"Virtual reality-forestillingen ’Mortalities’ strækker operabegrebet ud over al konvention. Men oplevelsen, båret af Ursula Andkjær Olsens poesi, er fantastisk."
Politiken“The Virtual Reality performance ‘Mortalities’ stretches the opera concept beyond all convention. But the experience, carried by Ursula Andkjær Olsens poetry, is fantastic.”
Politiken


"Rebekka Sofie Bohse Meyers musikdramatiske værk MORTALITIES er en VR-oplevelse af de helt fine, og jeg kan kun håbe på at udviklingen fortsætter – også udenfor dødsriget.”

Sceneblog 

"Rebekka Sofie Bohse Meyers music dramatic work MORTALITIES is a VR-experience of the very fine, and I can only hope that the deveopment will continue - also outside the realm of death.”
Sceneblog


"VR-opera udfordrer konventionelle opfattelser af opera i samspil med elektronisk musik"
iscene.dk 
“VR-opera challenges conventional perceptions of opera in interplay with electronic music.”
iscene.dk
"...Mortalities som VR-opera ville og kunne noget helt andet, end vi tidligere har set."
Seismograf 
“... Mortalities as VR-opera aimed for and achieved something completely else, than we’ve previously seen.”
Seismograf
“Snart sidder man i en grotte, som forvandles til en menneskekrops indre og derefter til en slags underjordisk tårn kaldet ”the architecture of Death”, der bringer mindelser om såvel Dantes Helvede som Piranesis fantasifængsler og rumstationerne fra Kubricks Rumrejsen år 2001. “
Peripeti 
“Suddenly you sit in a cave, that transforms to the inside of a human body, and thereafter to a sort of underworldly tower called “the architecture of Death”, which evokes memories of Dantes hell, the fantastic prisons of Piranesi and the space stations from Kubricks 2001: A Space Odyssey.”
Peripeti


“Er det her en opera? De fire kvinder bag forestillingen har villet undersøge, hvad Virtual Reality, som det kendes fra PlayStation-spil, kan gøre for den mere end 400 år gamle musikteaterform.”
Politiken
“Is this an opera? The four women behind the performance wished to examine, what Virtual Reality, as known from PlayStation-games, can do for the more than 400 years old music theater form.”
Politiken

“Det er svimlende at se kulisserne til ordene materialisere sig rundt om, over og under en. Som vild arkitektur og endnu vildere natur.”
Politiken
“It is dizzying, to see the backdrops of the words materialize around, above and under you. As wild architecture and even wilder nature.”
Politiken


“ Sangene og den elektroniske musik flød så meget ind i hinanden, at lydene blot understøttede følelserne og det emotionelle virvar som MORTALITIES byder på, hvis man bare overgiver sig og flyder med strømmen.”
Sceneblog
“The songs and the electronic music intertwined in such a way, that the sounds merely supported the rush of emotions, that MORTALITIES offers. You just have to confess and go with the flow.”
Sceneblog